Göç Yazıları (Turkish)

Hoş Geldiniz

Şanlıurfa şehrimizde 450,000’den fazla sığınmacı bulunmakta. Nüfusa oranlandığında her 4 kişiden 1 kişi sığınmacı konumunda. Harran Üniversitesi Türkiye’deki üniversiteler arasında en fazla sığınmacı öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversite ve bu sayı bugün itibari ile 2895. Bu verileri göz önünde bulundurduğumuzda Harran Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerinin yerelden konuya eğilmeleri bağlamında omuzlarına büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye’den Grup Farkındalık ve HÜGÖÇ’ün, Portekiz, Almanya, İtalya ve Ürdün’den ortaklarıyla birlikte göç konusunda farkındalık oluşturmak adına böyle bir projeye girişmeleri gerçekten heyecan verici.

Bu projede yapacağımız aktivitelerin bizi farklı bakış açılarıyla yeni projeler üretmeye sevk edecek  bir platformun oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu projeden öğreneceğimiz birçok şey ve oluşturduğumuz arkadaşlıklarla dolu dolu istifade etmeyi umut ediyorum.

Kısaca, içinde yaşadığımız ülkenin geleceğini beraber inşa edeceğimiz göçmenlerin sorunları, yerel halklarla yaşanan insani karşılaşmalar, özellikle uyum ve dayanışmaya yönelik yapılan çalışmalar, ayrımcılık, dışlanma, öfke, günah keçiliği, eşitsizlikler, ilişki kurmaktan kaçınma, güvensizlikler, insanlık onuru, kimlik problemleri, ön yargılar, dil problemleri vb. (Tabi bunların hepsi karşılıklı) Gibi sosyal ekonomik politik ve kültürel bir çok alanda derinlemesine çalışmaların yapılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi gerekmektedir. Gençler ve karar alıcıların birlikte çalışarak çözümler üretilmesini destekleyecek platformlar bu projelerle güçlendirilmelidir. Sonuç olarak:  insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu kırılmış dünyamızda daha iyi bir gelecek için aksiyon almalıyız. Hepimiz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. Bizi bir araya getiren bu projenin de bu amaca önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum, öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve gelecekte böyle projelerin daha da geliştirilerek devamının gelmesini diliyorum. Evet hepimiz göçmeniz!

 

Hakan Gülerce / Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Author : Hakan Gülerce

Harran Üniversitesi, Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Uluslararası Sosyal Bilimler Federasyonu Başkanı