Dünya Mülteciler Günü Mesajı

Göç; bireylerin ya da insan toplumlarının birtakım nedenlerden dolayı bir yerden, başka bir yere yerleşmesidir. İnsan toplumlarının geçmiş tarihi göz önünde bulundurulduğunda yerleşik yaşama düzeninden önce göçebe bir hayat tarzı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bağlamda göç; insan tarihiyle eşdeğer toplumsal bir olgudur.

Günümüzde özellikle artan iç karışıklıklar, savaşlar, doğal afetler, vb. durumlar göçün, özellikle kitlesel göçlerin yaşanmasına ortam hazırlamıştır. Bu bağlamda milyonlarca insan yerini, yurdunu, kimliğini terk etmek zorunda kalmış, bilinmeyen bir yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuklar oldukça riskli ortamlarda geçmiş, yolculuk sürecinde zor anlar yaşatmıştır. Bu şekilde bireylerin ‘yaşama hakları’ için verdikleri mücadele; göç etmekle bitmemiş, tam tersi başlamıştır. Çünkü göç etmek zorunda kalan bireylerin karşılaştığı birtakım zorluklar olmuştur. Bu zorlukların başında aidiyet duygusu ve buna bağlı olarak oluşan kimlik olgusunun yoksunluğu gelmiştir. Bu bireyler göç ettiği yerlerde kendini ait hissedememe durumu yaşamış ve kendilerini tanımlayacak bir kimliğin olmamasıyla göç edilen yere uyum sağlamakta zorluk yaşamıştır.

Bir insanın yaşayabileceği en büyük korku olan ‘Belirsizlik, durumunu hissetmiş, yarınlarının nasıl olacağını bilmeden bir hayat sürdürmüşlerdir. Dilleri, kültürleri, yaşam tarzları geride kalmış, ekonomik/sosyal sermayelerini kaybetmişlerdir. Yaşamış oldukları zorluklar sadece bunlarla sınırlı kalmamış; göç edilen yerde yaşayan bireylerin kayıtsızlığına da tanık olmuşlardır. Bu bireyler ortak kaderler çerçevesinde ortak bir ad taşımışlardır. ‘Mülteciler veya göçmenler’ . mülteci olmak veya göçmen olmak dünyaya gözlerini açmış her insanın yaşayabileceği durumlardır. Özellikle günümüzde artan iç karışıklıklar, savaşlar veya açlık tehdidi hepimizin göçmen olabileceğini bizlere hatırlatmış, göçmenlerin haklarının korunması gerektiğinin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda yaşadığımız toplumda sorumluluk bilinci içerisinde mahallemizde, sokağımızda, kısacası hayatımızın her alanında bulunan göçmenleri gerçek manada görüp, duvarlar yerine köprüler inşa etmeliyiz. Sadece 20 Haziran ‘Dünya Mülteciler Günü’nde değil, her gün onların sorunlarını okumalı, onlar adına bir şeyler yapmalıyız. Çünkü hepimiz göçmen adayları olmakla birlikte, bu hayatta geçici bir hayat süren göçmenleriz.

‘Hepimiz Göçmeniz’ grup üyesi:

Berrin ÇOBAN

Author : Berrin Çoban

Farklılıklar dikkatini çeken, gençliğinin tüm enerjisini faydalı işlerde harcamak isteyen bir sosyoloji meraklısı 🌈😇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *